เมื่อได้แอนติไวรัสที่ถูกใจมาลงไว้ในอุปกรณ์ที่จะใช้งานเรียบร้อยแล้ว การใช้งานอย่างเหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแอนติไวรัสให้ทำงานได้ดีขึ้น ช่วยให้รับมือกับไวรัสได้เต็มที่

วิธีใช้งานที่เหมาะสม

  • ไม่ควรติดตั้งแอนติไวรัสเกินกว่า 1-2 ตัว ปกติจะมีกันเครื่องละตัวเดียวเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานที่ขัดแย้งกันเองของโปรแกรมประเภทนี้
  • ทำการอัปเดตแอนติไวรัสที่ใช้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งในส่วนที่เป็นฐานข้อมูลไวรัส และเวอร์ชั่นของแอนติไวรัสที่เลือกใช้แม้ว่าจะยังสามารถอัปเดตฐานข้อมูลได้อยู่ก็ตาม เพราะนอกจากการอุดช่องโหว่ที่ไวรัสสามารถใช้โจมตีแล้ว มักจะมีการพัฒนาเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน และคุณสมบัติอื่น ๆ ในเวอร์ชั่นที่ออกมาใหม่ด้วย
  • เปิดใช้แอนติไวรัสเป็นประจำทุกวัน ทุกครั้งที่อยู่บนโลกออนไลน์ และก่อนการเปิดไฟล์จากแผ่นบันทึกข้อมูลหรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูลจากภายนอก เช่น ฮาร์ดดิสก์นอกตัวเครื่อง แฟลชไดร์ฟ ที่เก็บและสำรองข้อมูลบนระบบคลาวด์ เป็นต้น
  • ไม่ปิดการใช้งานแอนติไวรัส แม้ว่าจะเป็นกรณีจำเป็นหรือการปิดชั่วขณะก็ตาม เช่น การทำงานบางโปรแกรมหยุดชะงักขณะเปิดแอนติไวรัส ซึ่งก็มักจะเกิดจากการเลือกแอนติไวรัสที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมกับอุปกรณ์และลักษณะการใช้งาน
  • มีลำดับขั้นตอนการติดตั้งที่ดี เมื่อได้แอนติไวรัสที่อัปเดตล่าสุดมาแล้ว ให้ติดตั้งหลังจากได้ลงระบบปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจึงลงโปรแกรมอื่น ๆ ที่จะใช้งาน เมื่อแอนติไวรัสสแกนโปรแกรมที่ลงไว้ดีแล้ว จึงตามด้วยการย้ายไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ กลับเข้ามาเก็บในอุปกรณ์ตามเดิม แล้วทำการสแกนอีกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภัยจากไวรัสจริง ๆ โดยไวรัสมักหาโอกาสแอบแฝงมากับไฟล์ข้อมูลมากกว่าการมากับโปรแกรมต่าง ๆ

สิ่งเหล่านี้เมื่อใช้ร่วมกับแนวทางอื่น ๆ เพื่อป้องกันการโจมตีของไวรัสด้วยแล้ว จะช่วยให้ผู้ใช้งานปลอดภัยจากภัยคุกคามเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้น