การรักษาความปลอดภัยออนไลน์ให้ได้มากที่สุด

โดยรวมแล้ว จะเป็นความพยายามในการรักษาข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลสำคัญของผู้ใช้งานออนไลน์เท่าที่แนวทางต่าง ๆ จะเอื้ออำนวย เพราะข้อมูลเหล่านี้จะเป็นจุดที่ผู้ไม่หวังดีใช้เชื่อมโยงโลกเสมือนบนอินเตอร์เน็ตเข้ากับโลกในความเป็นจริงให้ส่งผลถึงกันได้อย่างยากที่จะคาดเดา แน่นอนว่าภัยคุกคามออนไลน์ที่เกิดขึ้นก็จะหาช่องทางทำให้เกิดเป็นรูปธรรมในชีวิตจริงด้วย ดังนั้นการพยายามปิดช่องโหว่ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลเหล่านี้ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ใช้งานทุกคนต้องรอบครอบและระมัดระวัง รวมทั้งการใช้เวลาในการท่องโลกออนไลน์กับบุตรหลานหรือเด็กในความดูแลที่ต้องให้ความใส่ใจ พยายามตั้งคำถามเพื่อให้รู้ว่าพวกเขามีลักษณะการเข้าถึงโลกออนไลน์อย่างไร ซึ่งจะช่วยให้สามารถกำหนดแนวทางความปลอดภัยที่เหมาะสมแก่พวกเขาได้

ปัจจุบันการเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตไม่ได้อยู่แค่บนคอมพิวเตอร์ หรือ<a href=”https://www.sanook.com/hitech/1424441/

“>โทรศัพท์มือเท่านั้น แต่พัฒนาไปถึงการเชื่อมโยงการสั่งงานระยะไกลไปยังอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านได้ เช่น การเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง เครื่องปรับอากาศ ทำให้การป้องกันต้องครอบคลุมไปถึงอุปกรณ์ส่วนเชื่อมต่อในส่วนนี้ด้วย เช่น การมีไฟร์วอลที่โมเด็มหรือเราเตอร์

สำหรับการออนไลน์โดยทั่วไปนั้น หากผู้ใช้งานต้องใช้อุปกรณ์และสัญญาณที่เป็นสาธารณะ ก็ควรหลีกเลี่ยงการเข้าใช้บริการสำคัญที่ต้องใส่รหัสผ่าน ควรเลือกเข้าเฉพาะเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ เช่น เว็บไซต์ที่ให้บริการเกมออนไลน์ที่มีชื่อเสียง อย่าง fun88 ทางเข้าสู่ความสนุก การเลือกใช้ URL ควรเป็น HTTPS ซึ่งจะรองรับการเข้ารหัสข้อมูลที่ส่งหากันระหว่างเว็บไซต์และอุปกรณ์

อีกทั้งผู้ใช้งานควรปฏิเสธภัยคุกคามที่มาในรูปแบบพฤติกรรมออนไลน์ด้วย เช่น การข่มขู่ การใช้ความรุนแรง และการล่อลวงต่าง ๆ ฯลฯ อันจะนำพาไปสู่การให้หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญได้