หลังจากผ่านมาทุกขั้นตอนกระทั่งได้ใช้งานกันจริง ๆ กับแอนติไวรัสที่ได้มาลงไว้บนอุปกรณ์สุดหวง แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่า มันยังทำงานเป็นปกติดีอยู่หรือไม่ หรืออาจมีความผิดพลาดทางเทคนิคบางอย่างที่ทำให้มันไม่ทำงานแล้ว สิ่งนี้จำเป็นต้องมีวิธีพิสูจน์ที่เป็นรูปธรรมให้เห็นผล ยืนยันคำตอบกันไปเลย

หลักการโดยรวมคือการสร้างไฟล์ไวรัสที่ใช้สำหรับการทดสอบขึ้นมา ให้ทำหน้าที่เป็นไวรัสเสมือนแต่จะไม่เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ เพื่อให้แอนติไวรัสได้ทำการตรวจหา

วิธีทดสอบแอนติไวรัส

วิธีที่ 1 การสร้างไวรัสเสมือนด้วยตนเอง

พิมพ์รหัสตัวเลขและตัวอักษรที่เป็นไวรัสเสมือนลงในแผ่นบันทึก (Notepad) ดังนี้ X5O!P%@AP4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H แล้วบันทึกโดยตั้งชื่อไฟล์ว่า virus.com หรือ check-antivirus.bat จากนั้นทำการเปิดไฟล์ (run) ไวรัสเสมือน โดยคลิก 2 ทีซ้อน (double click) ที่ไฟล์นั้น แล้วดูว่าแอนติไวรัสแจ้งเตือนหรือไม่

วิธีที่ 2 การสร้างไวรัสเสมือนด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

โปรแกรมลักษณะนี้เป็นโปรแกรมทดสอบความปลอดภัยของโปรแกรมแอนติไวรัส ซึ่งสามารถดาวโหลดได้ฟรี โดยโปรแกรมที่เป็นฟรีแวร์นี้จะสร้างไวรัสเสมือนออกมาให้แอนติไวรัสได้ทำงาน

หากแอนติไวรัสที่มีอยู่นั้นยังมีการทำงานที่เป็นปกติ ก็จะมีการแจ้งเตือนหรือลบไวรัสเสมือนนั้นทิ้งไป แต่หากแอนติไวรัสไม่มีการตอบสนอง นั่นหมายความว่ามีความผิดพลาดหรือปัญหาที่ควรจะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็ว เช่น การอัปเดตแอนติไวรัสให้เป็นปัจจุบันที่สุด การแก้ไขหรือลงโปรแกรมใหม่ การอัพเกรดมาใช้แบบที่มีค่าบริการแทนการใช้โปรแกรมฟรีซึ่งอาจจะมีฟังก์ชั่นการใช้งานไม่เพียงพอ หรือการเปลี่ยนตัวแอนติไวรัสใหม่ไปเลย เป็นต้น